Prejsť na hlávný obsah

Sviatosť zmierenia (pokánia) – svätá spoveď

Sviatosť zmierenia je jedným z najdôležitejších darov, ktoré nám Boh dal. Umožňuje nám odpustiť hriechy a zmieriť sa s Bohom i Cirkvou.

Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.

Katechizmus katolíckej Cirkvi (1422)

Sviatosť zmierenia je dostupná v našej farnosti každý deň pol hodinu pred svätými omšami (okrem soboty a nedele). K dispozícii sú kňazi podľa rozpisu svätých omší, ktorý nájdete na farskej nástenke a vo farských oznamoch. Spovedá kňaz, ktorý bude mať nasledujúcu svätú omšu.

V prvopiatkovom týždni spovedajú všetci kňazi (okrem toho, ktorý práve slúži svätú omšu) od 17:00 do 19:00 (podľa rozpisu, ktorý je vždy na nástenke a podľa farských oznamov). Okrem toho cez prvopiatočný týždeň spovedáme dopoludnia v stredu a štvrtok od 9:00 do 11:00 hod. Chorých spovedáme pravidelne dopoludnia na prvý piatok (nových treba zahlásiť na fare).

V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez email).