Prejsť na hlávný obsah

Požehnanie domov

Požehnanie domu je slávenie, v ktorom prosíme Boha o ochranu a požehnanie pre náš domov a jeho obyvateľov. Je to prejav našej viery a dôvery v Božiu prozreteľnosť.

„Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho dary.“

Katechizmus katolíckej Cirkvi (1671)

Požehnanie domov vykonávame spravidla v období Zjavenia Pána (Troch kráľov) okolo 6. januára. V tomto období kňazi navštevujú farníkov a požehnávajú ich príbytky. Požehnanie domov je možné vykonať aj vo veľkonočnom období, ale v prípade potreby hocikedy v roku.

O požehnanie domu alebo bytu je možné požiadať na farskom úrade.

Pri požehnaní domu sa používa:

  • Svätá voda, ktorá symbolizuje očistu a nový život.
  • Kadidlo, ktoré symbolizuje modlitbu a stúpa k Bohu ako príjemná vôňa.
  • Krieda, ktorou sa na dvere domu napíše (C+M+B) a rok čo v preklade znamená  – Kristus nech požehná náš príbytok

Požehnanie domu je príležitosťou pre celú rodinu, aby sa spojila v modlitbe a prosila Boha o požehnanie.