Prejsť na hlávný obsah

Krst

Krst je sviatosť, ktorá je základom celého kresťanského života. Je to brána, ktorá nás privádza do života v Duchu a umožňuje nám prijímať ostatné sviatosti. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti. Stávame sa údmi Kristovho tela, Cirkvi, a dostávame účasť na jej poslaní.

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

Katechizmus katolíckej Cirkvi (1213)

Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu nájdete v kánonoch 849-879 Kódexu kánonického práva.

Krst detí

Rodičia, ktorí chcú pokrstiť svoje dieťa, sa môžu obrátiť na farský úrad v úradných hodinách. Je potrebné priniesť so sebou rodný list dieťaťa. Pred krstom sa rodičia a krstní rodičia zúčastnia na predkrstnej katechéze, ktorá sa koná v sobotu o 10:00 v Pastoračnom centre. Krsty detí sa vysluhujú v nedeľu vo farskom kostole po skončení dopoludňajších svätých omší.

V prípade krstu dieťaťa, ktoré už dosiahlo katechetický vek, je možné spojiť prípravu na krst s prípravou na prvé sväté prijímanie.

Krst dospelých

Dospelí, ktorí sa chcú pokrstiť, musia absolvovať katechumenát. Ten sa začína v septembri a je potrebné sa naň nahlásiť na farskom úrade. Príprava trvá do Veľkej noci.