Prejsť na hlávný obsah

Eucharistia – Sviatosť oltárna

Eucharistia je sviatosť, ktorá je srdcom a vrcholom celého kresťanského života. V nej prijímame Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína, čím sa s ním spájame a stávame sa účastníkmi na jeho božskom živote.

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Katechizmus katolíckej Cirkvi (1422)

Dôležité informácie ohľadom Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, jej slávenia a jej prijímania je možné nájsť v kánonoch 897-957 Kódexu kánonického práva.

Eucharistia patrí medzi tzv. iniciačné sviatosti, ktoré kresťana naplno uvádzajú do kresťanského života. Spolu s krstom a birmovaním tvorí nedeliteľný celok, ktorý umožňuje kresťanovi plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi.