Prejsť na hlávný obsah

Birmovanie

Sviatosť birmovania je dôležitou súčasťou kresťanského života. Spolu s krstom a Eucharistiou tvorí „jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu je dôležité zachovať.

Birmovanie dokonalejšie spája pokrstených s Cirkvou a obdarúva ich osobitnou silou Ducha Svätého. Vďaka tejto sile sa stávajú pravými Kristovými svedkami a sú povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.

„Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.“

Katechizmus katolíckej Cirkvi (1285)

Dôležité informácie o sviatosti birmovania nájdete v kánonoch 879-896 Kódexu kánonického práva.

Príprava na birmovanie v našej farnosti začína spravidla v máji. Prihlásiť sa môžu mladí od 8. ročníka ZŠ a starší. Prihlásiť sa môžete osobne v čase úradných hodín na fare, najneskôr do 19. mája 2024.