Prejsť na hlávný obsah

Sviatosť manželstva

Manželstvo je sviatosť, v ktorej si muž a žena vzájomne sľubujú celoživotnú lásku a vernosť a prijímajú od Boha milosť na budovanie ich spoločného života.

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

Katechizmus katolíckej Cirkvi (1601)

Dôležité informácie o podmienkach a priebehu uzatvorenia sviatosti manželstva v našej farnosti nájdete nižšie

Pred uzatvorením manželstva:

 • Prineste si krstný list.
 • Absolvujte predmanželskú prípravu. V našej farnosti prebieha formou 9-tich stretnutí v jarnom a jesennom termíne.
 • Navštívte farský úrad najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom
 • Získajte „Žiadosť o uzavretie manželstva“ na matrike v Modra
 • Ak jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Modre, je potrebná licencia na sobáš z farského úradu
 • Vyberte si svedkov a zistite ich presné údaje (meno, priezvisko, zamestnanie, adresa, rodné číslo)

V závislosti od Vašej individuálnej situácie môže byť potrebný aj jeden z nasledovných krokov:

 • Povolenie z Arcibiskupského úradu v Bratislave:
  • Ak ani jeden zo snúbencov neprijal okrem krstu žiadnu inú sviatosť.
  • Ak je jedna stránka pokrstená a druhá nie.
  • Ak je katolícka stránka už rozvedená.
  • Ak je katolícka stránka vdova/vdovec po neveriacom manželovi/manželke.
 • Dišpenz od biskupa:
  • Ak jedna stránka nie je pokrstená.
 • Potvrdenie o nulitnom manželstve:
  • Ak jedna stránka mala v minulosti neplatné manželstvo.

Príprava na prijatie sviatosti manželstva:

 • Účasť na predmanželskej príprave.
 • Stretnutie s kňazom na prebratie podrobností obradu a dôležitých upozornení pre život v manželstve.

Ďalšie informácie

 • Sobášne formality a výzdobu kostola konzultujte s kňazom.
 • Realizáciu výzdoby kostola si dohodnite s kňazom.
 • Snúbenci majú nárok na jeden deň neplateného voľna od zamestnávateľa.