Prejsť na hlávný obsah

Pohrebné obrady

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi, ktorým vyjadrujeme spoločenstvo so zosnulým a zároveň hlásame vieru v večný život.

„Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život.“

Katechizmus katolíckej Cirkvi (1684)

Dôležité informácie ohľadom pohrebných obradov je možné nájsť v kánonoch 1183-1185 Kódexu kánonického práva.

Postup pri nahlásení pohrebu

  1. Pohreb zosnulého treba nahlásiť osobne na farskom úrade v úradných hodinách. V prípade potreby je možné dohodnúť si stretnutie aj mimo úradných hodín (telefonicky alebo osobne).
  2. Pri nahlásení pohrebu je potrebné priniesť List o prehliadke mŕtveho.
  3. Termín pohrebu je možné potvrdiť až po nahlásení na farskom úrade.
  4. Po potvrdení termínu pohrebu môžete vybavovať ostatné náležitosti s pohrebnou službou.