Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Pokoj vám! (Lk 24, 36)

Sviatosť birmovania

Birmovanie je tiež podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou, pričom sa vyslovuje: "Prijmi znak daru Ducha Svätého.". Birmovanému sa vtláča duchovná pečať - pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. Katechizmus katolíckej cirkvi (1314) hovorí, že ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, birmovanie môže udeliť kňaz. Kňaz je mimoriadnym vysluhovateľom. Birmovanie nie je nutné ku spáse, ale jeho podceňovanie alebo odmietnutie je ťažkým hriechom. 

 Kto môže prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez hriechu po svätej spovedi (po prijatí sviatosti pokánia), príprava zodpovedajúci vek, keď človek už plne užíva rozum (okrem nebezpečenstva smrti).

  Účinky birmovania

 1.  Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
 2. Pevnejšie spojenie s Kristom
 3. Rozmnoženie darov Ducha Svätého
 4. Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
 5. Nezmazateľný duchovný znak

 Birmovný rodič aby niekto mohol byť birmovným rodičom musí spĺňať nasledovné podmienky:

 •  Byť pokrstený, pobirmovaný, cirkevne zosobášený (ak žije vo zväzku)
 • Mať aspoň 16 rokov
 • Žiť príkladným kresťanským životom
 • Má si ho vybrať birmovanec alebo jeho rodičia
 • Nemôže to byť vlastný otec alebo matka
 • Môže ním byť krstný rodič

 Príprava na sviatosť birmovania v našej farnosti prebieha v spolupráci s pastoračným centrom a SCVČ. 

 

 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.