Liturgické čítania na dnes

Sviatosti

Sviatosti Cirkvi sú kanálmi Božej milosti. Bez Božej milosti by sme nemohli dôjsť spásy. Aj náš pozemský život bez Božej milosti by bol strašne úbohý, lebo by sme nedostávali dostatok Božieho svetla a naša vôľa by bola ponechaná na našu slabosť. Človek , ktorý by nevidel veci Božími očami a človek bez sily vôle by bol ponechaný na pospas svojím vášňam a poklesol by na úroveň zvieraťa. Bez sviatostí by nedošiel do svojho domova- do neba a práve naopak, by si zvolil po smrti život v pekle. Preto Pán Ježiš ustanovil 7 sviatostí. Tieto sviatosti potrebujeme vo všetkých dôležitých fázach ľudského života alebo pri voľbe svojho stavu. ku sviatosti zmierenia – spovedi

       Čo potrebujete ku sviatosti krstu dieťaťa?
Čo potrebujete k uzatvoreniu sviatosti manželstva?

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.