Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Syn člověka přišel zachránit co zahynulo. (Lk 19,10)

Máriina légia

Vo farnosti Modra začalo pôsobiť medzinárodné laické spoločenstvo „Máriina légia“.

Máriina légia je modlitbovým a skutkovým spoločenstvom, ktoré združuje katolíckych laikov.
Vznikla 7.9.1921 v Dubline v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. Zakladateľ, boží služobník Frank Duff, vychádzal z diela sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu O pravej úcte k Panne Márii.

Légia je zastúpená takmer v každej krajine, má okolo troch miliónov aktívnych a viacnásobný počet pomocných (modliacich sa) členov. Na Slovensku bolo založené prvé prezídium so súhlasom Cirkvi v roku 1991 a dnes existuje na Slovensku 8 prezídií, ktoré zastrešuje 1 kúria.

Z Božej milosti bolo dňa 25.10.2011 založené prezídium Matky Dobrej Rady našej farnosti Modra. Naše spoločenstvo má v súčasnosti 5 aktívnych členov a 22 modliacich, pomocných členov.

Cieľom légie je prehlbovanie náboženského života – posväcovanie vlastných členov a tiež duchovný rast členov farnosti. Légia slúži Cirkvi a pod cirkevným vedením v jej trvalom boji o spásu sveta proti temným silám zla. Mnoho legionárov sa zasväcuje Pánu Ježišovi rukami Panny Márie v úkone tzv. „úplného odovzdania“ (totus tuus), ktoré bolo aj heslom pontifikátu Svätého otca bl. Jána Pavla II.
Pomocným, modliacim, členom môže byť každý, kto sa denne modlí svätý ruženec a modlitbu legionára z Tesery, ktorú môžete dostať od aktívnych členov légie. Aktívnym členom môže byť ten, kto sa pravidelne zúčastňuje stretnutí prezídia, modlí sa ako modliaci člen a vykonáva apoštolát.
S Božou pomocou a pod vedením kňaza farnosti, vdp. dekana Mgr. Jozefa Mišíka, vykonávame v našej farnosti a vo farnosti Dubová:

- týždenné, pravidelné návštevy v dome mestských sociálnych služieb na Zochovej a Súkenníckej ulici.

- tiež vykonávame návštevy v rodinách osamelých ľudí na Dubovej.  


Stretnutia aktívnych legionárov máme každý utorok o 16.00 hod v miestnosti pri kostole (za sakristiou).

Srdečne pozývame každého, kto prechováva vrúcnu lásku k Panne Márii a prial by si ju prehĺbiť.  

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.