Liturgické čítania na dnes

Máriina légia

Vo farnosti Modra začalo pôsobiť medzinárodné laické spoločenstvo „Máriina légia“.

Máriina légia je modlitbovým a skutkovým spoločenstvom, ktoré združuje katolíckych laikov.
Vznikla 7.9.1921 v Dubline v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. Zakladateľ, boží služobník Frank Duff, vychádzal z diela sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu O pravej úcte k Panne Márii.

Légia je zastúpená takmer v každej krajine, má okolo troch miliónov aktívnych a viacnásobný počet pomocných (modliacich sa) členov. Na Slovensku bolo založené prvé prezídium so súhlasom Cirkvi v roku 1991 a dnes existuje na Slovensku 8 prezídií, ktoré zastrešuje 1 kúria.

Z Božej milosti bolo dňa 25.10.2011 založené prezídium Matky Dobrej Rady našej farnosti Modra. Naše spoločenstvo má v súčasnosti 5 aktívnych členov a 22 modliacich, pomocných členov.

Cieľom légie je prehlbovanie náboženského života – posväcovanie vlastných členov a tiež duchovný rast členov farnosti. Légia slúži Cirkvi a pod cirkevným vedením v jej trvalom boji o spásu sveta proti temným silám zla. Mnoho legionárov sa zasväcuje Pánu Ježišovi rukami Panny Márie v úkone tzv. „úplného odovzdania“ (totus tuus), ktoré bolo aj heslom pontifikátu Svätého otca bl. Jána Pavla II.
Pomocným, modliacim, členom môže byť každý, kto sa denne modlí svätý ruženec a modlitbu legionára z Tesery, ktorú môžete dostať od aktívnych členov légie. Aktívnym členom môže byť ten, kto sa pravidelne zúčastňuje stretnutí prezídia, modlí sa ako modliaci člen a vykonáva apoštolát.
S Božou pomocou a pod vedením kňaza farnosti, vdp. dekana Mgr. Jozefa Mišíka, vykonávame v našej farnosti a vo farnosti Dubová:

- týždenné, pravidelné návštevy v dome mestských sociálnych služieb na Zochovej a Súkenníckej ulici.

- tiež vykonávame návštevy v rodinách osamelých ľudí na Dubovej.  


Stretnutia aktívnych legionárov máme každý utorok o 16.00 hod v miestnosti pri kostole (za sakristiou).

Srdečne pozývame každého, kto prechováva vrúcnu lásku k Panne Márii a prial by si ju prehĺbiť.  

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.