Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Syn člověka přišel zachránit co zahynulo. (Lk 19,10)

Spoločenstvá

Vo farnosti Modra začalo pôsobiť medzinárodné laické spoločenstvo „Máriina légia“.

Máriina légia je modlitbovým a skutkovým spoločenstvom, ktoré združuje katolíckych laikov. 
Vznikla 7.9.1921 v Dubline v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. Zakladateľ, boží služobník Frank Duff, vychádzal z diela sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu O pravej úcte k Panne Márii.

 

 

Z histórie vieme, že úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu (BSJ) vznikla už v 17. storočí počas života sv. Margity Alacoque, ktorej sa zjavil Pán Ježiš a žiadal, aby rozšírila úctu k jeho milujúcemu Srdcu; aby ľudia na prvé piatky v mesiaci pristupovali k sv. prijímaniu s úmyslom vynahradiť nevyčísliteľné zneuctenia, ktorých sa mu dostalo v čase, keď bolo vystavené na oltári. Po jej smrti sa riadením samého Spasiteľa táto úcta rozšírila do celej Cirkvi. Bratstvo Božského Srdca Ježišovho (BBSJ) v Litave sa stalo centrom spoločenstva pre Slovensko a je súčasťou arcibratstva v Ríme.

Naša farnosť eviduje 20 členov BBSJ. 

 

 Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

 

 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.