Liturgické čítania na dnes

Spoločenstvá

Vo farnosti Modra začalo pôsobiť medzinárodné laické spoločenstvo „Máriina légia“.

Máriina légia je modlitbovým a skutkovým spoločenstvom, ktoré združuje katolíckych laikov. 
Vznikla 7.9.1921 v Dubline v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. Zakladateľ, boží služobník Frank Duff, vychádzal z diela sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu O pravej úcte k Panne Márii.

 

 

Z histórie vieme, že úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu (BSJ) vznikla už v 17. storočí počas života sv. Margity Alacoque, ktorej sa zjavil Pán Ježiš a žiadal, aby rozšírila úctu k jeho milujúcemu Srdcu; aby ľudia na prvé piatky v mesiaci pristupovali k sv. prijímaniu s úmyslom vynahradiť nevyčísliteľné zneuctenia, ktorých sa mu dostalo v čase, keď bolo vystavené na oltári. Po jej smrti sa riadením samého Spasiteľa táto úcta rozšírila do celej Cirkvi. Bratstvo Božského Srdca Ježišovho (BBSJ) v Litave sa stalo centrom spoločenstva pre Slovensko a je súčasťou arcibratstva v Ríme.

Naša farnosť eviduje 20 členov BBSJ. 

 

 Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

 

 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.