Liturgické čítania na dnes

Rímska únia Rádu svätej Uršule

Uršulínky (Rímska únia Rádu svätej Uršule)

 

UrsulinkySkratka: OSU (Ordo Sanctae Ursulae)

Rímska únia Rádu sv. Uršule, ľudovo sestry uršulínky, je jedna z vetiev duchovnej rodiny, ktorú založila sv. Angela Merici. Sme medzinárodný, kontemplatívno-apoštolský inštitút pápežského práva. Charakterizuje nás: snúbenectvo (kontemplácia), materstvo (apoštolát) a sesterstvo (komunitný život), ktoré sú typické a podstatné pre náš život.

 

Naším poslaním je výchova v rozmanitých formách so zreteľom na evanjelizáciu. Sme povolané byť vnímavé na znamenia čias poznať, prijímať a rozvíjať osobnosť človeka a pomáhať mu odpovedať na výzvy Božej lásky v jeho živote.

 

Čomu sa venujeme?

 Na Slovensku pôsobíme na šiestich miestach: v Bratislave, v Trnave, v Košiciach, v Modre, v Suchej nad Parnou a v Zakamennom. Venujeme sa prevažne vyučovaniu a výchove detí a mládeže na našich uršulínskych školách, internátoch i v Centrách voľného času, ale tiež katechéze na štátnych školách, a pastorácii vo farnosti.

Do Modry prišli sestry začiatkom 20.storočia . Kláštorné budovy, ktoré kedysi slúžili pre školy, sú v súčasnosti využívané na voľnočasové aktivity Slovenskej asociácie bývalých uršulínskych žiakov (SABUŽ), ktorá v nich založila Súkromné centrum voľného času pre deti a mládež (SCVČ) , ale tiež je to priestor pre rôzne pastoračné aktivity vo farnosti.

Zapájame sa do života miestnej farnosti (príprava k sviatostiam, duchovné obnovy, stretká s deťmi, prinášanie sv.prijímania chorým, a pod.). Niektoré z nás tiež pracujú:  v SCVČ a v katechéze na ZŠ. 

 S učenlivosťou voči Duchu Svätému, ktorý zjednocuje naše životy a všetko obnovuje, snažíme sa v našom osobnom, ale i v komunitnom  a apoštolskom živote žiť nasledovné hodnoty, ktoré nám sv.Angela odovzdáva vo svojich Spisoch:

  • Rozlišovanie - zakorenenie vo viere, načúvanie Duchu Svätému a rozhodovanie sa pre dobro v slobode a v pravde.
  • Jednota -  ochota kráčať k spoločnému cieľu v úcte a dôvere, napriek našej rôznosti.
  • Vľúdnosť -  radostný a trpezlivý prístup k človeku naplnený ľudskosťou a láskavosťou.
  • Úcta - poznanie a prijatie vlastnej identity Božieho dieťaťa a rešpektovanie dôstojnosti a jedinečnosti druhého.
  • Služba – SERVIAM - pozornosť voči potrebám druhých a ochotné realizovanie skutkov lásky.

 

„Nech je každá radostná a vždy plná lásky, viery a nádeje v Boha.“ (sv.Angela Merici)

 

Adresa/kontakt:  Komunita sestier uršulínok, Štúrova 34, Modra

                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odkazy: www.ursulinky.sk

               www.ursulines-ur.org

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.