Liturgické čítania na dnes

Príprava snúbencov na manželstvo

Od septembra 2017 začal platiť partikulárny zákon (zákon platný pre miestnu diecézu), ktorý vydal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, týkajúci sa prípravy na manželstvo. Snúbenci, ktorí si chcú vyslúžiť sviatosť manželstva v bratislavskej arcidiecéze, musia absolvovať Kurz prípravy na manželstvo, pozostávajúci z 9 tém. 

Forma tejto prípravy môže byť rôzna, podľa možností danej farnosti, kde budú snúbenci prípravu absolvovať. V ponuke sú tieto formy (nemusí každá farnosť ponúkať všetky typy naraz):

-        príprava počas 1 víkendu – so začiatkom v piatok poobede a končiac v nedeľu poobede

-        3 dňová príprava – 3 soboty od rána do poobedia (príp. 2 soboty + 1 iný deň/večer s kňazom)

-        príprava počas 9 večerov – 1 večer v týždni počas 9 nasledujúcich týždňov

Prípravu vykonáva kňaz spolu s manželským párom, prípadne ďalším odborníkom.

Odporúčame taktiež informovať sa na miestnej fare o lehote, v ktorej musia snúbenci podať žiadosť o uzavretie sviatosti manželstva. V súčasnosti sa lehota predĺžila na 6 mesiacov. Preto je vhodné, informovať sa u miestneho kňaza čo najskôr.

V Pezinskom dekanáte ponúkame tieto dátumy najbližšej prípravy na manželstvo:

 

   PEZINOK:

prípravu na manželstvo ponúkajú pre tých, ktorí sa sobášia vo farnosti Pezinok, dohodnúť sa treba v kancelárii farského úradu v úradných hodinách. Termíny stretnutí budú vždy prvé štyri soboty v mesiaci po dve témy za sebou s krátkou prestávkou. Posledné stretnutie s kňazom bude v stredu pred sobášom večer.

  

 MODRA:

ponúkame pre farnosti dekanátu tieto najbližšie termín konania kurzu formou 2 soboty + 1 iný deň/večer s kňazom:

  • kurzy formou 2 soboty sú dočasné pozastavené 

Ďalšie termíny budú doplnené priebežne,  miesto v Claudiane - Štúrova 34, Modra; v čase od 8,30 do cca 13,30.

Náhradné stretnutia formou online stretnutí v nasledujúcich termínoch:

  • 18.4. 18:00 - 20:00 hod
  • 22.4. 18:00 - 20:00 hod
  • 3.5. 18:00 - 20:00 hod
  • 4.5. 18:00 - 20:00 hod
  • spolu 4 večere = 1 online kurz 

Prihlásiť a informovať sa treba u manželov Jozefa a Natálie Kokoškových na telefónnom čísle 0903 272 278 alebo mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Zostávajúce 3 témy – vierouka, mravouka, sviatosti - sú s kňazom vo farnosti, kde si vyslúžia snúbenci manželstvo – dohodnúť s  kňazom.

 

  ŠENKVICE:

prípravu na manželstvo je potrebné dohodnúť s pánom farárom vdp. Michalom Pokopcom osobne alebo telefonicky 033-649 67 89, 0905 963 011. Forma prípravy je prostredníctvom 9 večerov. Poučenia budú bývať v zimnom období v pondelok  na fare o 19,00 v týchto dňoch: 

  • termíny budú upresnené neskôr

 

  ČASTÁ:

 prípravu na manželstvo je potrebné dohodnúť s pánom farárom vdp. Mgr. Vladimír Banský osobne alebo telefonicky 0907 756 081. Forma prípravy je prostredníctvom 2 sobôt v čase od 8,30 do cca 13,30. Terminy stretnutí su nasledovné:

  • 26.3.2022
  • 2.4.2022

 

 Predmanželské stretnutia snúbencov na tému : ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO A ÚCTA K ŽIVOTU vedie pani MUDr. Ruth Čerešnáková. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky stretnutia so snúbencami sa konajú v Zdravotnom  stredisku v  Šenkviciach, ul. Vinohradská 57 - čakáreň  na  1. poschodí - v  trvaní  cca  1,5 hod. Snúbenci  sa  už  NEMUSIA   PRIHLASOVAŤ  -   STAČÍ   LEN   PRÍSŤ   na  vybraný  termín.  Potvrdenie priepustky do práce  kvôli  skoršiemu odchodu je zabezpečené.

Terminy:

 Pre pokračujúcu pandémiu  koronavírusu  a  ďalšie  sprísňovanie preventívnych opatrení   POZASTAVUJEME  až   DO   ODVOLANIA   stretnutia  snúbencov  na  Zdravotnom  stredisku  v   Šenkviciach  na  tému  :  Zodpovedné  rodičovstvo  a  úcta  k  životu. 

Na tom linku si môžete pozrieť video k téme zodpovedné rodičovstvo a úcta k životu.

 

  

Ponúkame ešte linky na ďalšie možnosti, kde prípravu absolvovať:

 

Možno sa mnohí pýtajú načo takýto zákon. Nestačí tak, ako to v minulosti? V našej farnosti zmeny nie sú veľké, tu je zavedená rozšírená forma prípravy prostredníctvom Kurzu už šiesty rok. Avšak odporúčame ohlásiť sa na fare ihneď ako začnete s prípravami na sobáš a prihlásiť sa na jeden z ponúkaných termínov Kurzu.

Takže prečo otec arcibiskup prišiel s týmto zákonom? Dôvodov je viacero a nedajú sa povedať v skratke. Otec arcibiskup vychádzal zo záverov nedávnej Synody o rodine. Všetci vieme, v akých zraneniach a ťažkostiach mnohé rodiny a manželstvá fungujú alebo aj nefungujú, akými rôznymi skúškami prechádzajú a mnohé skúškami neprejdú a manželstvá sa rozpadnú.

Skutočne je treba s plnou vážnosťou apelovať na dobrú prípravu na manželstvo a uvedomiť si, že prijatím sviatosti manželstva sa obojstranné úsilie o dobré manželstvo nekončí. Z našich skúseností môžeme povedať, že mnohí snúbenci vnímajú sobáš ako vrchol ich vzájomnej cesty, ako niečo, čím sa ich láska, vzťah zavŕši a nie ako začiatok ich spoločnej cesty, na začiatku ktorej si s plnou vážnosťou a plným vedomím majú vzájomne vysloviť slovo „navždy“.

Dobrá príprava na manželstvo však začína v rodine. Ako hovorí jeden kňaz, rodičia vychovávajú zo svojich detí budúcich manželov a manželky. Vychovávame svoje deti s týmto vedomím? Preto Cirkev tak veľmi apeluje na dôležitosť rodiny. Cirkevní otcovia v minulosti i dnes hovoria, že ak zničíme rodinu, zničíme Boha. Len ak obnovíme rodinu, môžeme povedať, že Boh je láska. Tej láske sa učíme v rodine od otca a od mamy. Len ak sme lásku zažili a prijali, môžeme ju dávať a prijímať ďalej a dávať ju v pravde. V rodine sa učíme ako vybudovať dom. Boh, keď povedal Noemovi, aby postavil archu, udal mu aj presné rozmery, bol architektom stavby, ktorá ich zachránila pred potopou. Boh je architektom i toho domu, ktorý máme v manželstve vybudovať. Preto je dobré poznať návod, pravidlá, ktoré určil tomuto vzťahu a ktorý povýšil na sviatosť. Bez Boha to bude len dom, domov postavený na piesku. Možno bude mať pekné okná a dvere, ale bude stáť na piesku. A čo tí, ktorí mali to šťastie, že im bolo dopriate učiť sa pravej láske v rodine? Vďaka Bohu, že bolo tomu tak, korene však treba prehlbovať vždy a láske sa učíme celý život. Všetci snúbenci si to pripomenú počas Kurzu prípravy na manželstvo :-). 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.