Liturgické čítania na dnes

Získanie úplných odpustkov

Úplné odpustky, ktoré je možné získať každý deň:
Poklona Oltárnej sviatosti, najmenej polhodinu (EI, conc. 7, § 1, 1)
Mariánsky ruženec modlený v spoločenstve (EI, conc. 17, § 1, 1)
Akathistos alebo Paraclisis (EI, conc. 23, § 1)
Čítanie alebo počúvanie Svätého písma, najmenej polhodinu (EI, conc. 30, § 1-2)
Zbožné vykonanie si pobožnosti krížovej cesty (EI, conc. 13, 2)
Pútnická návšteva v rímskych patriarchálnych bazilikách (EI, conc. 33, § 1, 1)

Úplné odpustky, ktoré je možné získať v stanovených dňoch:
1. januára (EI, conc. 26, § 1, 1)
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (EI, conc. 11, § 1)
Všetky piatky pôstneho obdobia (EI, conc. 8, § 1, 2)
Zelený štvrtok (EI, conc. 7, § 1, 2)
Veľký piatok (EI, conc. 13, § 1)
Biela sobota (EI, conc. 28, § 1)
Slávnosť zoslania Ducha Svätého (EI, conc. 26, § 1, 1)
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (EI, conc. 7, § 1, 3)
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (EI, conc. 3)
Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla (EI, conc. 14, § 1)
Porciunkulové odpustky 1. a 2. augusta (EI, conc. 33, § 1; 2,3,5b)
Odpustky pre zomrelých 1. až 8. novembra (EI, conc. 29, § 1, 1-2)
Slávnosť Krista Kráľa (EI, conc. 2)
31. decembra – Te Deum (EI, conc. 26, § 1, 2)


Úplné odpustky, ktoré je možné získať v osobitných situáciách:
Pápežské požehnanie (EI, conc. 4)
Výročie krstu (EI, conc. 28, § 1)
Výročie posviacky kostola alebo oltára (EI, conc. 33, § 1, 5a)
Eucharistický kongres (EI, conc. 7, § 1, 4)
Eucharistická procesia (EI, conc. 7, § 1, 3)
Duchovné cvičenia (EI, conc. 10, § 1)
V blízkosti smrti (EI, conc. 12, § 1)
Slávnosť zakladateľa rehoľného inštitútu alebo spoločnosti apoštolského života (EI, conc. 33, § 1, 7)
Výročie vysviacky kňazskej a biskupskej (EI, conc. 27, § 2, 1-3)
Púť do niektorej svätyne (EI, conc. 33, § 1, 4)
Prvé sväté prijímanie (EI, conc. 8, § 1, 1)
Primície (EI, conc. 27, § 1, 1-2)
Misie vo farnosti (EI, conc. 16, § 1)
Diecézna synoda (EI, conc. 31)
Krížová cesta (EI, conc. 13, 2)
Pastoračná návšteva vo farnosti (EI, conc. 32)
Raz do roka, v deň slobodne zvolený (EI, conc. 33, § 1, 2,4)


EI = Enchiridion indulgentiarum (editio quarta, Libreria Editrice Vaticana MCMIC)
Conc. = Concessio

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.