Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Nauč nás počítat naše dny. (Žl 90,12)

V. CEZROČNÁ NEDEĽA 2019

Liturgický kalendár:  10. február 2019

 Pondelok: Preblahoslavená Panna Mária Lurdská, XXVII. svetový deň chorých;

- pri sv. omši v pondelok budem udeľovať sviatosť pomazania chorých. Môžu ju prijať starší (70. rokov) a chorí veriaci, ktorým sa zhoršil zdravotný stav. Je to sviatosť duchovne živých veriacich. Musia byť vyspovedaní, bez ťažkého hriechu.

Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro. Nezabúdajme preto ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom okolí chorých, ktorí by prijali službu kňaza, pokúsme sa ich skontaktovať s kňazom.     

Štvrtok      sv. Cyril, mních a sv. Metod, biskup, patróni Európy; sv. Valentín -

- Dnes je výročný deň Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy zriadenej Benediktom XVI. 14.2.2008.

- 11. deň v mesiaci = MODLITBOVÁ REŤAZ – v pondelok, prihláste sa i nový záujemcovia

- Národný týždeň manželstva – pozvánka k programu je na plagáte i web stránke farnosti

- BIBLICKÝ  KARNEVAL v Centre voľného času 17. februára. Masky si môžu prichystať deti, mladí i rodičia a to jednotlivo, v skupine alebo ako rodina. Témou pre tvorbu masky môže byť ktokoľvek i čokoľvek, čo sa nachádza vo Svätom písme. Vítaná je celá rodina.

- Ekumenický ples sa uskutoční 23.2.2019 v priestoroch Kultúrneho domu, cena 33 € (začínajú jarné prázdniny), v zákristii si môžete kúpiť lístok v hotovosti.

- Ohlášky: Snúbenci Adam Bednárik a Barbora Dluhá chcú prijať sviatosť manželstva, kto vie o cirkevnoprávnej prekážke nech to oznámi na fare

- Tí dospelí, ktorí si chcú doplniť sviatosti: krst, spoveď, sv. prijímanie, birmovanie nech sa prihlásia u miestneho kňaza do konca mesiaca. Povzbuďte ich. Ďakujem! 

- 2% t daní venovať pre Centrum voľného času:   http://www.scvcmodra.sk/aktualne.php?aktualne=578

 Sväté omše:

Pondelok 18:00 poďakovanie za 95 rokov života Miroslava Sagmeistera

Utorok      17:00 sv. omša na Kráľovej

18:00 + Michal Zaťko a prosba o zdravie a Božiu pomoc v rodine

Streda         7:00 na úmysel

Štvrtok      18:00 + Ladislav Brimich

Piatok       18:00 + Emil a Mária Hlubovičoví, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

Sobota      18:00 + manželia Cifraničoví

NEDEĽA    7:30 za Božie požehnanie pre manželstvá a rodiny v našej farnosti

                 9:00 sv. omša na Kráľovej                     

                 10:30  za farníkov

                 14:30  litánie

Choroba je skúšobným kameňom viery. Z nej žiari nádej. -

Láska k Bohu a ostatné čnosti tu nachádzajú možnosť ukázať sa pravými. sv. Vincent

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.