Liturgické čítania na dnes

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 2020

Liturgický kalendár:  31. máj 2020

 NEDEĽA:      ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – TURÍCE, ODPUST  NA  KRÁĽOVEJ

-   Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána, Paškál – veľkonočná svieca, sa s úctou uchováva pri krstiteľnici. Posvätné obdobie päťdesiatich dní sa završuje Turicami, Nedeľou Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého vyliaty na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi. Dnes, keď sa zúčastníme na verejnom speve alebo recitovaní hymnu  Veni, Creator, môžeme získať úplné odpustky ak sme vyspovedaní, boli na sv. prijímaní a pomodlíme sa na úmysel sv. Otca i vylúčime trvalú záľubu k akémukoľvek hriechu i ľahkému.

Pondelok:     Preblahoslavená Panna Mária, MATKA CIRKVI, slávnosť; Turíčny pondelok

Utorok:         sv. Marcelín a Peter, mučeníci

Streda:         sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci

Štvrtok:        Náš Pán Ježiš Kristus, Najvyšší a Večný Kňaz, sviatok; príležitosť prosiť Ježiša Krista o posvätenie a vernosť všetkých kňazov

Piatok:          sv. Bonifác, biskup a mučeník

Sobota:        sv. Norbert, biskup

NEDEĽA:      NAJSVÄTEJŠIA TROJICA – sv. omša o 10:30 bude pri Trojičnej Kaplnke

Prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci vyloženie Sviatosti Oltárnej od 15:00 do 17:45.

Spoveď v prvopiatkovom týždni v mesiaci jún bude od 17:00 utorok a štvrtok, stredu ráno, piatok od 15:15 do 17:45 a pondelok v Kráľovej.

Spoveď chorých a starších po domoch bude v piatok, môžete prihlásiť.

Prvá sobota - Fatimská pobožnosť začne o 17:00.

- Zapisujem úmysly sv. omší na mesiace júl, august a september

- Mesiac jún je zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho, modlíme sa litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu doma a v kostole pred sv. omšou.

- Milodar na opravu farského kostola bol 140€. Pán Boh odmeň. Za dobrodincov je slávená sv. omša

- Slávnosť 1. sv. prijímania budeme mať po dokončení prípravy začiatkom nového školského roka a druhákov prosíme vyplniť prihlášku na prípravu k sv. prijímaniu, ktorá je v sakristií a katechétu Nv.

- Centrum voľného času ponúka pre deti letné prímestské tábory. Ich prehľad nájdete na výveske. Deti sa môžu prihlásiť aj do tábora Glória, ktorý bude viesť sr. Caritas od 13.7. do 17.7., kde okrem hier, súťaží, výletov budú môcť deti zažiť aj atmosféru radosti, lásky a vďačnosti voči Bohu.

• Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. Zostávajú platné normy katechizmu a kódexu (kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča: venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine!

• Sv. omša v nedeľu o 7:30 je vyhradená pre seniorov

• OHLÁŠKY: Seminarista Juraj Ochaba, nar. 7.8.1990 v Bratislave, syn Mareka Ochabu a Jany rod. Vaškovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 13. júna 2020 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

• OHLÁŠKY: Snúbenci Tomáš Uherčík a Petra Popovičová; Juraj Zechmeister a Lenka Giničová; Ivan RUDOLF a Petra Výberová chcú prijať sviatosť manželstva, kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade. Pamätajme na nich v modlitbách

 

Sväté omše:

Pondelok   17:00 sv. omša na Kráľovej

18:00 + Marián a Viliam

Utorok      18:00 + Jozef a Irena Šeboví a rodičia z oboch strán

Streda       7:00 + Anna Sagmeisterová

Štvrtok     18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzku Hollú

Piatok      18:00 + Irena, Ján a Štefan

Sobota     18:00 poďakovanie Pánu Bohu za 40. rokov manželstva a o Božiu pomoc

NEDEĽA   7:30 + Terézia Daneková a Michal

9:00 sv. omša na Kráľovej

10:30 za farníkov – sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice – nebude agapé

14:30 litánie

Gal 5, 22 –- Ovocie Ducha je

láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.  

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.