Liturgické čítania na dnes

XIX. CEZROČNÁ NEDEĽA 2020

Liturgický kalendár: 9. august 2020 

Pondelok:  sv. Vavrinec, diakon a mučeník

Utorok:       sv. Klára, panna

Streda:      sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

Štvrtok:      sv. Poncián, pápež a Hypolit, kňaz a mučeník

Piatok:       sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník

SOBOTA:  NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok

NEDEĽA:  sv. Štefan Uhorský, kráľ, patrón farnostititul farského kostola - môžeme získať úplné odpustky v. Rochus, pútnik

 - Milodar na opravu farského kostola minulý týždeň bol 30€ Pán Boh odmeň;

Dnes v nedeľu máme zbierku na opravu farského kostola. Pán Boh odmeň.

- V utorok - Modlitbová reťaz, 11. deň v mesiaci

- V piatok po sv. omši je stretnutie ruženčiarov

- Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) už po 11-krát vyhlasuje Zbierku školských pomôcok. Darmi charita podporuje deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nevyhadzovať používané, no stále funkčné školské pomôcky a radšej ich darovať, môžete priniesť do konca augusta k oltáru sv. Barbory. Pán Boh odmeň

- Pridajme sa k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy.

- Pýtajú sa viacerí kedy bude slávnosť prvého sv. prijímania detí – odpoveď už bola povedaná 18.X. v nedeľu o 10:30 a spýtam sa i ja – kde sú prvoprijímajúce deti a rodičia? Pán Boh odmeň a požehnaj tým, ktorí ste tu

 

Sväté omše: 

Pondelok   18:30 + Vojtech Oškera a rodičia z oboch strán

Utorok        18:30 + Alexander Vaši, rodičia a sestry

Streda         7:00 za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok       18:30 + Justín a Mária Monsbergeroví, rodičia Peter a Marta, brat Pavol

Piatok        18:30 + z rodiny Margity a Imricha Kulifajových

SOBOTA    7:30 za farníkov

                  9:00 sv. omša v Kráľovej

18:30 + syn Viliam Bučurič, 1. výročie

NEDEĽA    7:30 + Gizela a František Novotoví a synovia Ján a Miroslav

                 9:00 sv. omša v Kráľovej

10:30 za farníkov

14:30 litánie

 

Ak budete s čistým srdcom pozorovať tento svet, aj vy uvidíte Božiu tvár, lebo ona odhaľuje tajomstvo prozreteľnej lásky Otca.  

Ján Pavol II.

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.