Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Syn člověka přišel zachránit co zahynulo. (Lk 19,10)

XXXIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 2019

Liturgický  kalendár:  17. november 2019

Dnes je 3. SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH, ustanovil ho pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016 s výzvou podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.

Pondelok:  výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov

Streda:       bl. Anna Kolesárová, panna a mučenica

Štvrtok:      Obetovanie Panny Márie

Piatok:        sv. Cecília, panna a mučenica

Sobota:      sv. Klement I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát

NEDEĽA:  KRISTUS KRÁĽ, zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, kto sa zúčastní recitovaní modlitby: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky, slávnosť

- V našej farnosti každoročne koledníci na Vianoce prinášajú do domácností Dobrú novinu. Prosíme deti i mladých, ktorí by chceli ísť koledovať, aby sa prihlásili v sakristii.

- V sobotu 23.11. pzývame prvoprijímajúce deti na duchovnú obnovu. Začneme o 9.00 sv. omšou v Kaplnke Povýšenia sv. Kríža u sestier Uršulínok. Následne maľovaná katechéza K. Bencovej a po nej program v skupinkách do 12:00Pozývame tiež rodičov.

- Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie pozývajú všetkých, aby sa zapojili ako dobrovoľníci alebo darcovia do potravinovej Tesco zbierky. Vyzbierané potraviny a drogéria pomáhajú počas roka rodinám a jednotlivcom v núdzi. Potravinová zbierka sa bude konať v dňoch 21. - 23. 11. 2019 (štvrtok až sobota) v čase od 10:00 do 20:00 hod. vo vybraných predajniach TESCO. Viac informácií o predajniach a možnosti dobrovoľníctva nájdete na stránke www.charitaba.sk 

 

Sväté omše:

Pondelok:    18:00 za obrátenie rodiny

Utorok        18:00 + Rudolf Ryšavý, nedožitých 70. rokov

Streda          7:00 + Pavla a Ján Krajčovičoví, Marta, syn Vladko,     zaťovia Emil a Anton

Štvrtok       18:00 + Anna a Ján Mitala, dcéra Valéria a Ján Hudák

Piatok        18:00 + Jozef Schmidt a rodičia

Sobota       18:00 + rodina Myslovičová a Adam Demčák

NEDEĽA     7:30 + rodičia Agnesa a Pavol Vargoví a brat Dušan

 9:00 sv. omša v Kráľovej

10:30 za farníkov

                14:30 litánie

 

Baníci vzali desiatu svojmu kolegovi. Chceli vedieť, ako sa zachová, chceli vyskúšať jeho kresťanstvo. Ich zámer sa nevydaril. Nestali sa svedkami neočakávaného výbuchu hnevu. Zaskočený kolega povedal: „Niekto mi zobral desiatu, ale chuť do jedla mi zostala. Tak mi niekto pomôžte“.

 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.