Liturgické čítania na dnes

VI. CEZROČNÁ NEDEĽA 2020

Liturgický kalendár:  16. február 2020

 Pondelok: Siedmych svätých zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie

Piatok:     sv. Peter Damiany, biskup a učiteľ Cirkvi

Sobota:    Katedra sv. Petra, apoštola – od popoludnia 21.2. do polnoci 22.2. môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha.

- 2% z daní venovať môžte pre: Centrum voľného času i Združenie za záchranu cirkevných pamiatok

 Sväté omše:

Pondelok     18:00 † rodičia Michal a Agneša Krchnákoví a ich deti

Utorok         7:00 † rodičia Táboroví a brat Jaroslav s rodinou  a sestra Božena s rodinou

Streda         7:00 poďakovanie Pánu Bohu za 96. rokov života

Štvrtok        18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre starých rodičov

Piatok         15:00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva v Kaplnke

                  18:00 † Mária Repová a † rodina

Sobota        18:00 za žijúcich a † členov rodiny Ifčicovej

NEDEĽA     7:30 † Mária a Ján Sýkorskí a ich 5 synov

                  9:00 sv. omša na Kráľovej                  

                 10:30 za farníkov

 

Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.   Ján Pavol II.

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.