Liturgické čítania na dnes

IV. PÔSTNA NEDEĽA 2020

Liturgický kalendár:   22. marec 2020

 NEDEĽA:    zvyk zahaľovať kríže a obrazy v kostole pred V. pôstnou nedeľou  sa zachováva aj u nás. Kríže zostanú až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok a obrazy do začiatku Veľkonočnej vigílie.

- Úplné odpustky počas pôstneho obdobia môžeme získať za obvyklých podmienok (spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a vylúčiť trvalú záľubu k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému i predpísaný skutok

- pobožnosť krížovej cesty (v kostole utorok 18:00, piatok 18:00, nedeľa 14:30)

- čítanie a rozjímanie o umučení a smrti Pána Ježiša Krista aspoň 15 minút

- v piatok v Pôstnom období pomodliť sa po sv. prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu…

- Podľa zákona a tradície Cirkvi od Popolcovej stredy až do Turíc má každý veriaci pristúpiť ku sviatosti pokánia a má byť bohatšia účasť na liturgií

- Aktivita pre deti počas pôstneho obdobia – suchý strompri bočnom oltári vysvetlenie...

- Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už 9. ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe.

- Darujte 2% zo svojich daní Centru voľného času alebo Združenie záchrany cirkevných pamiatok-venujete na opravu kostola

 

Sväté omše budú súkromné s týmito úmyslami:

 Pondelok  + starí rodičia Polčičoví, Somorovskí a syn Štefan

Utorok      + manžel Roman Šimalčík

Streda      + Ján Glasa, manželka Mária a sestra Klotilda

Štvrtok      + Jozef Tóth, 2. výročie a syn Martin

Piatok       + Anton a Anna Prisečanoví a rodičia z oboch strán

Sobota      + Vendelín a Margita Halačoví a rodičia z oboch strán

NEDEĽA  za farníkov

 

V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5,20)

 

O Z N A M s rozhodnutím otcov biskupov

 

„Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

 

V Bratislave 20. marca 2020  Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS

 


 

Farský kostol sv. Štefana i Kaplnka Panny Márie Snežnej sú otvorené po mrežu denne od 8:00 do 18:00 k osobnej modlitbe.

Farský kostol bude otvorený k ADORÁCII

pondelok, utorok, štvrtok, piatok 17:00-18:00

sobota 8:00-9:00

nedeľa 8:30-9:30

Počas adorácie v tieto dni:

-          tichá osobná modlitba

-          možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia na požiadanie

-          na záver adorácie - možnosť prijať Eucharistiu. 

Ale treba rešpektovať 1,5m odstup, hygienu, čisté ruky, rúška na nos a ústa, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu, kostol pravidelne dezinfikujeme...

 

Úmysly sv. omší, ktoré ste nahlásili a sú vo farských oznamoch sa slávia pri súkromnej sv. omši.

V prípade sviatosti zmierenia alebo súrneho zaopatrovania sviatosťami chorých, zomierajúcich ľudí kontaktujte na telefónnom čísle 033 647 25 46.

 

Priame prenosy svätých omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK až PIATOK - 7:00, 12:00, 18:30
SOBOTA – 7:00, 18:30
NEDEĽA  – 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie svätej omše ráno o 8:30 a večer o 18:00.

Biskupi veriacich prosia: "Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie."

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne doma alebo vonku vo viniciach ku Golgote. V tomto období hoci aj každý deň.

V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba nakoľko si vážime Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej svätých omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých kresťanov: Sine Domenica non possumus! - Bez nedele, bez svätej omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma „nevyrobí“. Bez spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.