Liturgické čítania na dnes

Rok sv. Jozefa   8.12.2020 - 8.12.2021

Ruženec sv. Jozefaodpustky

XXV. CEZROČNÁ NEDEĽA 2021

Liturgický  kalendár:  19. september 2021

Pondelok:  sv. Andrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spoločníci, kórejskí mučeníci

Utorok:       sv. Matúš, apoštol a evanjelista

Štvrtok:      sv. Pio z Pietrelciny, kňaz

- Zapisujem na sv. omše na mesiace október - december

- Milodar na opravu farského kostola minulý týždeň bol 50€, Pán Boh odmeň.

- V utorok 21.9. začnú stretká prvoprijímajúcich detí v Centre voľného času. Deti prídu o 17.00 do Centra. Poprosíme rodičov, aby s dieťaťom priniesli tiež vyhlásenie o jeho bezinfekčnosti

- Birmovanecké stretká začnú od utorka 28. septembra, každý v tom čase, ako sa zapísal.

- Upratovanie kostola skupina č. 4. a kto nový chce poslúžiť pri upratovaní ste srdečne vítaní

- Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, i ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Pán Boh všetkým odmeň a požehnaj!

- Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

- Od 22. septembra do 31. októbra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, budeme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí a modliť sa za ich životy. Zapojte sa aj vy - či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku. Viac informácií nájdete na stránke www.40dnizazivot.sk

Pán Boh odmeň a požehnaj za modlitby za kňaza. ĎAKUJEM!

Sväté omše:

Pondelok   18:00 sv. omša v kostole sv. Jána

 + rodičia Jozef a Mária Horváthoví a dcéra Anna

Utorok        18:00 + Vilma Dominová

Streda          7:00 + matka Oľga, otec František a starí rodičia z oboch strán

Štvrtok       18:00 poďakovanie Pánu Bohu za 65. rokov života

Piatok        18:00 + Jozef Krajčovič, rodičia z oboch strán a švagriná

Sobota       18:00 + Bohumil Brunovský a Zuzana

NEDEĽA     7:30 za dobrodincov

                  9:00 sv. omša v Kráľovej

10:30 za farníkov

14:30 litánie

DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ Z NEBA

A VYDAŤ RÁČ ZO SEBA ŽIARU SVETLA PRAVÉHO.

PRÍĎ K NÁM, PRÍĎ K NÁM, DUCHU SVÄTÝ,

PRÍĎ K NÁM DUCHU PRESVÄTÝ.

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.