Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Pokoj vám! (Lk 24, 36)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2019

Liturgický kalendár: 21. apríl 2019

 NEDEĽA: slávnosť s oktávou, namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná a slávnostný ruženec.

- Dnes môžeme získať úplné odpustky pri požehnaní sv. Otca URBI ET ORBI vysielané napoludnie. Dnes je farská zbierka. Pán Boh odmeň a požehnávaj.

- Podľa zákona a tradície Cirkvi od Popolcovej stredy až do Turíc má každý veriaci pristúpiť

ku sviatosti pokánia a má byť bohatšia účasť na liturgií.

- Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk 

- Máriina Légia pozýva na ACIES v sobotu v Horných Orešanoch o 9,30 – viď plagát

 Sväté omše:

 VEĽKONOČNÝ PONDELOK  7:30 + Marián Hrdlička a rodičia z oboch strán

                                       9:00 sv. omša na Kráľovej                     

                                      10:30 na úmysel Ordinára

VEĽKONOČNÝ UTOROK    18:00 poďakovanie Pánu Bohu za 25. rokov sviatostného manželstva a prosba o požehnanie do ďalších rokov

VEĽKONOČNÁ STREDA        7:00 + Jozef a Terézia Zelinkoví, deti a vnučka

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK    18:00 + Margita a rodičia z oboch strán

VEĽKONOČNÝ PIATOK        18:00 + Ján, Irena a Štefan

VEĽKONOČNÁ SOBOTA      18:00 + Ján Domin, manželka Vilma a syn Dušan

II. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   Nedeľa Božieho milosrdenstva 

7:30 za obrátenie hriešnikov

        9:00 sv. omša na Kráľovej                      

                                       10:30 za farníkov

                                       14:30 litánie

Vyprosujem a prajem:

    Z kríža na nás Kristus pozerá,

  sťa tvár baránkova vyzerá,

ktorého sme my ta pribili,

      keď sme ľahkovážne hrešili.

 

Na Veľkú noc ale z hrobu vstal,             Krstné sľuby zas´ si obnovme,

víťaznú tvár svetu ukázal.                       pokáním svoj život napravme,

Aj nás vzkriesil svojou milosťou               ako Božie deti konajme,         

a zapálil šťastia večnosťou.                   verní Bohu, Cirkvi zostaňme.

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.