Liturgické čítania na dnes

II. CEZROČNÁ NEDEĽA 2020

Liturgický kalendár:   19. január 2020

Pondelok:   sv. Fabián, pápež a mučeník i sv. Šebastián, mučeník

Utorok:        sv. Agnesa, panna a mučenica

Streda:        sv. Vincent, diakon a mučeník

Štvrtok:       sv. Ján Almužník, biskup

Piatok:        sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

Sobota:       Obrátenie sv. Pavla, apoštol

Nedeľa:      nedeľa BOŽIEHO SLOVA a sv. Timotej a Titus, biskupi

- Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

- Poštové známky pre misie stále zberáme (odstrihnúť 1 cm od okraja známky)

- Aj tento rok budeme mať v Centre BIBLICKÝ  KARNEVAL bude v nedeľu 9. februára o 15:30 s témou prvých päť kníh SZ. Masky si môžu prichystať deti, mladí i rodičia a to jednotlivec či skupina alebo rodina. Vítaná je celá rodina.

- Tí dospelí, ktorí si chcú doplniť sviatosti: krst, spoveď, sv. prijímanie, birmovanie nech sa prihlásia u miestneho kňaza do konca januára. Povzbuďte ich. Ďakujem! 

 

Sväté omše:

Pondelok    18:00 + rodičia Blahovičoví a Kopeckí a ostatná + rodina a potrebné milosti pre žijúcich členov rodiny

Utorok        18:00 + Jozef Juskanič

Streda          7:00 za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok        18:00 + Anna a Ján Mitala a dcéry Paula, Valéria, Marta  a rodičia z oboch strán

Piatok         18:00 + Adam Galovič

Sobota        18:00 + Valentín a Ingrid a rodičia z oboch strán

NEDEĽA      7:30 + František Somorovský a rodičia z oboch strán

                    9:00 sv. omša na Kráľovej

                    10:30 za farníkov

                    14:30 litánie

+!

 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 1Kor 1, 3

 

 HĽA, PRICHÁDZAM, PANE, CHCEM PLNIŤ TVOJU VOĽU. Žlm 40

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.