Liturgické čítania na dnes

XIII. CEZROČNÁ NEDEĽA 2022

Liturgický kalendár:  26. jún 2022

- Zapisujem úmysly sv. omší na mesiace september

- Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca

Pondelok:   sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Ladislav

Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci

Utorok:       sv. Irenej, biskup a mučeník

STREDA: SV. PETER A PAVOL, apoštoli, slávnosť, prikázaný sviatok

- veriaci, ktorý dnes zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných

podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.

- veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky

- po sv. prijímaní poďakujeme  Pánu Bohu za skončený školský rok spevom hymnu Teba, Bože, chválime

- deti u katechétov v škole si môžu vyplniť prihlášku na náboženstvo

Štvrtok:       prví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme

SOBOTA:   Návšteva Panny Márie, sviatok

 - Prvý štvrtok – modlitba za duchovné povolania

- Prvý piatok – vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna o 15:00 do 17:45

- Prvá sobota – Fatimská pobožnosť začne o 17:00, srdečne pozývame

- Spoveď v prvopiatkovom týždni v stredu v Kráľovej o 16:30,

v Modre pondelok, utorok, štvrtok o 17:00, streda 6,30 a piatok 15:30-17:45

Požehnané prázdniny i dovolenky prajem a hore srdco...

 

Sväté omše

pondelok v kostole sv. Jána; ostatné dni vo farskom kostole

Pondelok v kostole sv. Jána 18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre manželov  Hrachovských

Utorok      18:00 + rodičia Štefan a Ľudmila Ulrichoví

STREDA    7:00 za farníkov

                17:00 sv. omša v Kráľovej

18:00 za Božiu pomoc pre syna s rodinou

Štvrtok     18:00 + Emil a Mária Hlubovičoví, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

Piatok      18:00 + rodičia a starí rodičia a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota     18:00 + rodičia a súrodenci

NEDEĽA   7:30 + Marián Kollár

                9:00 sv. omša v Kráľovej

               10:30 za farníkov

14:30 litánie

 

Apoštoli apoštolov sa rodia v modlitbe.

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.