Liturgické čítania na dnes

Rok sv. Jozefa   8.12.2020 - 8.12.2021

Ruženec sv. Jozefaodpustky

I. ADVENTNÁ NEDEĽA 2021

Liturgický  kalendár:  28. november 2021

NEDEĽA:   I. ADVENTNÁ NEDEĽA, Jesenná zbierka na Katolícku Charitu.

Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť online. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých arci/diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

NEDEĽA:   - začal nový cirkevný, liturgický rok adventom. Advent je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Je to čas radostného a nábožného očakávania.

- Počas adventu sa slávnostne modlíme modlitbu ANJEL PÁNA, radostný ruženec; doma sa modlievajme pri požehnanom adventnom venci

- Majme adventné predsavzatie, ktoré ma bude viesť k tomu, aby sme vytvárali pokoj, modlime sa a čítajme si sv. Písmo, využime individuálnu pastoráciu, slávme nedeľu...

- Prvý štvrtok v mesiaci – modlitba za duchovné povolania

- Prvý piatok v mesiaci

- Spoveď v prvopiatkovom týždni v mesiaci decembri bude na požiadanie

- Prvá sobota v mesiaci – mávame Fatimskú pobožnosť, skúsme tentokrát doma

Utorok:       sv. Ondrej, apoštol

Piatok:       sv. František Xaverský, kňaz

Sobota:     sv. Ján Damascenský, učiteľ Cirkvi a sv. Barbora, mučenica

- Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021:

Núdzový stav
Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenska núdzový stav.

Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
Pravidlá pre Cirkev:
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich); - obrady krstu, pohrebu, sobáša;
- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu)

---o---

Kostol na cintoríne sv. Jána bude otvorený k individuálnej pastorácii

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok od 17:00 – 18:30,

sobotu i nedeľu 7:30 – 9:00,

kňaz je prítomný k spovedi a sv. prijímaniu

 

Sväté omše slávim denne na vaše zapísané úmysly súkromne

 Pondelok   + Martin Tóth, 7. výročie a otec Jozef

Utorok        + Anton a Anna Kováčoví a + členovia rodiny z oboch strán

Streda        + starí rodičia Myslovičoví a dvaja synovia

Štvrtok       + Viliam Špankovič, manželka Beáta a starí rodičia z oboch strán

Piatok        + Jozef Tavaly

Sobota      + Ladislav a Hedviga Ochaboví a rodičia z oboch strán

NEDEĽA      za farníkov

 

Usilujte sa, aby vás viedla jedine láska k Bohu a horlivosť za duše.

Sv. Angela

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.