Liturgické čítania na dnes

Modlitby vo farnosti:

Modlitby posvätného ruženca

každý deň pol hodinu pred sv. omšou / vo farskom kostole  - modlitby vedie ružencové bratstvo

Modlitba mladých modranov za mladých modranov :)

každý utorok - po detskej sv. omši o 19,00 h. v pastoračnom centre.

Modlitba rodín za deti, mladých a rodiny

každý pondelok - po sv. omši v pastoračnom centre okolo 18,50

Modlitba Vešpier 

každú nedeľu -  o 19.00 h. v Kaplnke Panny Márie Snežnej

Čítanie Sv. Písma 

na pokračovanie o 19.20 h. v Kaplnke Panny Márie Snežnej

 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.