Liturgické čítania na dnes

Prikázané sviatky

Prikázané sviatky:

  • Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1. januára

  • Zjavenie Pána - 6. januára

  • Nanebovstúpenie Pána - pohyblivý - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedel

  • Božieho Tela a Krvi - pohyblivý - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice 

  • Svätý Peter a Pavol, apoštoli - 29. júna

  • Nanebovzatie Panny Márie - 15. augusta

  • Všetkých svätých - 1. novembra

  • Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. decembra

  • Narodenie Pána - 25. decembra

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.