Liturgické čítania na dnes

Kaplnky

Kaplnky: (možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok je vždy v deň sviatku patróna kaplnky)

  • Kaplnka Panny Márie Snežnej (1740) – pri fare 05.08. (Panna Mária Snežná)

     dal ju postaviť roku 1760 farár Juraj Komparič z Modry. Kaplnka slúžila ako sviatosť krstu, ale slúžila aj ako miesto uloženia tiel zosnulých reholných sestier pred pohrebom. Roku 1993 bola časť strechy a obvodný múr pri nehode nákladného auta poškodená. Roku 2010 bola kaplnka opravená vďaka Bohuznámemu darcovi a požehnaná 5. augusta 2011 na sviatok Panny Márie Snežnej.

  • Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1870) (sviatok Najsvätejšej Trojice)

  • Kaplnka Sv. Michala (1873) – na Kráľovej 29.9. (sv. Michal) Zoslanie Ducha Svätého (Turíce) – výročný deň konsekrácie

  • Kaplnka Sv. Magdalény (1876) – na Piesku 22.7. (sv. Magdaléna), sväté omše v tejto kaplnke  bývajú v júli a v auguste každú nedeľu o 10.30 hod.

  • Kaplnka Povýšenia sv.Kríža - kláštor sestier uršulínok - 14.9. (sviatok Povýšenia sv.Kríža)
2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.