Liturgické čítania na dnes

Fraský kostol

Farský kostol sv. Štefana-kráľa (1876).

Úplné odpustky tu môžu veriaci získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca, okrem toho je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému) v týchto dňoch:

  • 16. 08. – sviatok patróna kostola, sv. Štefana, kráľa

  • 20.10. – výročný deň konsekrácie kostola (1876).


Každý rok na 11.10., pripadá pre našu farnosť celodenná poklona k NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ.

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.