Liturgické čítania na dnes

 Farnosť je eucharistické spoločenstvo a srdce liturgického života kresťanských rodín.  Katechizmus 2226  

 "Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu...Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov."     

Sv. Ján Zlatoústy  

 

Vieru sme prijali ako Boží dar a máme ju prežívať a prehlbovať vždy v spoločenstve. Ak je prvoradým spoločenstvo rodiny, spoločenstvo farnosti nasleduje hneď za ním a úzko s ním súvisí.

 Tvorme teda našu farnosť ako veľkú rodinu nás všetkých!

 

 

 

 

 

 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.