Liturgické čítania na dnes

Rok sv. Jozefa   8.12.2020 - 8.12.2021

Ruženec sv. Jozefaodpustky

Články

Deti patria do života cirkvi a je správne ich privádzať do kostola

Deti patria do života cirkvi a je správne ich privádzať do kostola.

  Kostol je miesto, kde prebýva Boh mimoriadnym spôsobom - vo Sviatosti Oltárnej. V kostole živí svoju Cirkev (Slovom a Eucharistiou) a buduje si z nej spoločenstvo - tajomné telo - živý chrám. 

  Kostol je symbolom živého spoločenstva ľudí s Bohom. Preto sem od krstu patria aj deti. Odmalička teda potrebujú, aby ich sem rodičia brávali, vysvetľovali a opakovali, čo je kostol a Cirkev, učili ich citlivosti na posvätno, posvätné ticho a znaky kostola, eucharistické spoločenstvo – ktoré sa stretáva na svätých omšiach a na modlitbe, alebo na adorácii.

 Je dobré, ak sa deti učia klaňať Bohu, aby sa nemuseli klaňať bôžikom, ktorí na nás striehnu na „každom kroku“.

Deti je správne privádzať na sv. omšu.

Vrcholom i základom života Cirkvi je slávenie Eucharistie - svätej omše. Toto potrebujú postupne vnímať aj deti. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah k Bohu, k ľuďom, k situáciám, k miestu, čím budujeme jedno spoločenstvo. V Katolíckej Cirkvi máme pochopenie pre prítomnosť detí na sv. omši. K tomuto postoju chceme vychovávať aj ostatných, ktorí navštevujú kostol a sväté omše. Popri všetkom rešpektovaní detí je potrebné mať cit aj pre ostatných prítomných v kostole.

Rodinná svätá omša začína už u Vás doma a pokračuje u Vás doma.

Je dobré, keď rodičia pred príchodom do kostola pripravia deti na to, že sa idú stretnúť s Pánom Ježišom. Pripomeňte im dôležitosť tohto stretnutia a skúste ich motivovať k tomu, aby boli pozorné. Dieťa vidí rodičov, čo robia, čomu veria, ako sa správajú, a aj keď tomu nerozumie, kopíruje ich. Vo výchove nič lepšie ako príklad rodičov neexistuje. Rodinná sv. omša má pomôcť otvoriť srdce pre Božie Slovo. To, čo sa v nej odohrá krátko pri  čítaní Božieho  Slova a v príhovore  kňaza (homília, príhovor pre  deti), potrebuje čas a pozornosť aj doma, aby to bolo dorozprávané, premodlené a uvádzané do života.

Za hranice správania dieťaťa (aj počas svätej omše) nesie zodpovednosť rodič.

Správanie  dieťaťa  počas  sv.  omše  je   ovplyvnené   vekom,   povahou,   temperamentom, jeho momentálnym fyzickým a psychickým rozpoložením. Rodič najlepšie pozná svoje dieťa. Stanovením hraníc v správaní (čo môže a čo nie), ich dôsledným dodržiavaním a láskavým prístupom, postupne učíme dieťa prežívať sv. omšu nielen navonok, ale aj vnútorne. Stáva sa, že rodičia malých detí nemusia zachytiť veľa informácii zo svätej omše – dôležité je, aby ste prišli na svätú omšu s tým, čo ste a čo máte a práve to treba odovzdávať Ježišovi na premenu a oslavu. Ako deti budú rásť, bude sa rozširovať čas pokojného sledovania sv. omše. Teraz je dôležité to, že ste tu spolu ako rodina, deti to vnímajú, stáva sa to súčasťou ich života.

 

Zopár praktických rád pre rodičov,

aby sa aj ľudia okolo Vás a Vášho dieťaťa na sv. omši cítili pokojne.

  •       Na svätú omšu prichádzame včas.

Príchod načas Vám umožní nájsť si vhodné miesto v kostole tak, aby dieťa mohlo svojimi zmyslami vnímať, prežívať a aktívne sa zapájať do priebehu sv. omše. Dieťa by malo vidieť na oltár. Na vlastné dieťa treba vidieť a včas zasiahnuť, ak je nepokojné, alebo rozptyľuje ďalšie deti. Ak prichádzate s kočiarom, neblokujte hlavné prechody.

  •       Dieťa počas svätej omše hračky nepotrebuje.

Kostol (ani jeho alternatívne časti) nie je herňa. Hračkami odvádzame pozornosť nielen vlastného dieťaťa, ale aj ostatných detí. Vhodné sú knihy s priebehom sv. omše alebo biblickou tematikou.

  •       Počas sv. omše nejeme a nepijeme.

Deťom je potrebné primerane vysvetliť, že počas svätej omše nejeme a nepijeme, nechodíme na toaletu, pokiaľ si to nevyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Najesť a napiť sa, i vybaviť toaletu je potrebné pred alebo po svätej omši.

  •       Nenechávajme deti voľne behať a prechádzať sa po kostole.

Pohyb k deťom nerozlučne patrí. Nie každé dieťa dokáže vydržať pokojne sedieť. Dôležité je dieťaťu vysvetliť, že počas omše nebeháme po kostole a zbytočne sa neprechádzame. Ak sa potrebujem premiestniť, robím to v pokoji tak, aby som nevyrušoval. Nenechajte deti vešať sa po zábradlí a laviciach, aby nedošlo k zbytočným úrazom.

  •       Počas svätej omše nerozprávame.

Počas sv. omše sa nerozprávame nahlas. Ak potrebujeme dieťaťu niečo povedať, vysvetliť, robme to v tichosti a neuchyľujme sa k dlhým vysvetľovaniam, odkážme dieťa na čas po sv. omši, kedy mu jeho otázku zodpovieme. Môžeme využiť reč gesta – deti veľmi dobre poznajú prst položený na ústa a tejto reči rozumie.

  •       Vyrušujúce nezvládnuteľné dieťa je potrebné vyviesť mimo priestor kostola.

Vyjsť von alebo mimo kostola treba vtedy, ak je dieťa hlučné, nezvládnuteľné a nereaguje na Vaše upozornenie.  Na  druhej  strane  je  dôležité  nechať  mu  slobodu,  ktorú  motivujeme  smerom  k Ježišovi. Najbližším znakom Božej dobroty a lásky pre dieťa sú rodičia. Bez čerpania Božej lásky nik nedokáže presvedčivo motivovať svoje dieťa pre priateľstvo s Ježišom. Buďme preto trpezliví so sebou i s dieťaťom. Ak má dieťa primeranú slobodu a dobrý príklad, ovocie pôsobenia Božej dobroty a pokoja príde – aj vtedy, keď si myslíte, že Vaše dieťa nepočúva.

  •       Zapojte sa aktívne do svätej omše.

Každá rodina svojou prítomnosťou dotvára atmosféru sv. omše. Je možné zapojiť sa do prinášania obetných darov, čítaní a prosieb, zapájajte sa s deťmi do spevov a modlitieb. Po ceste domov, pri obede alebo večernej modlitbe sa rozprávajte o tom, čo Vás oslovilo počas nedeľnej sv. omše. Opýtajte sa detí, čo si zapamätali.

 

Milí rodičia, nech Vám tieto pravidlá pomôžu pre pokojnejšie a radostnejšie prežívanie svätej omše v spoločenstve Vašej rodiny, ale tiež v spoločenstve Vašej farskej rodiny, ktorou sú všetci ľudia navštevujúci náš kostolík. V nemenšej miere Vám môžu byť účinnou pomôckou pri výchove. Nenechávajte sa unaviť často  neúspechom a nestrácajte vieru, ak všetko naraz nezmeníte. Chce to čas, našu i Vašu ochotu, trpezlivosť, dôslednosť a láskavosť, aby sme sa naučili spoločne prežívať a sláviť rodinnú sv. omšu.

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.