Liturgické čítania na dnes

Stretká

V rámci pastoračného centra aktívne pôsobia v našej modranskej  farnosti stretnutia detí, mladých, rodín a iné..., tzv. stretká. 

Pre deti sú pripravené stretká s názvom TRETIACI. Tieto týždenné stretnutia vedú animátori a sú zamerané na prípravu na prvé sväté prijímanie. 


Pre mládež pôsobia vo farnosti: 

- animátorské stretká, ktoré sú zamerané na rozvoj mladých v ich osobnej aj duchovnej rovine. Zároveň sa pripravujú na vedenie detských stretiek a na prácu s deťmi v rámci rôznych aktivít pre deti vo farnosti napr.: animovanie detskej sv. omše, animovanie duchovnej obnovy pre deti, animovanie duchovných víkendových pobytov a iné...

- birmovanecké stretká - ktoré bývajú pravidelne každé dva roky vo farnosti. V rámci stretiek sa mladí pripravujú na prijatie sviatosti birmovania. Okrem teoretických vedomosti o viere, sa mladým ponúka možnosť aktívne sa zapojiť do života farnosti, napr.: aktívna účasť na sv.omši - čítanie lekcií, prinášanie obetných darov, účať na duchovných obnovách, účasť na aktivitách, ktoré pre ne pripravuje arcidiecéza, alebo dekanát a iné.. 

Pre rodiny funguje vo farnosti RODINNÉ STRETKO, ktoré si vedú rodiny samé. Stretnutia prebiehajú v pastoračnom centre každú druhú nedeľu v mesiaci. Náplňou stretka sú: duchovné prednášky a rôzne rodinné problémy ... Pre deti je pripravený program v MC Modráčik.  

Biblické stretko - je pre všetkých, ktorí majú záujem čítať sv. Písmo pravidelne a zamýšľať sa nad ním s aplikáciou na svoj život. Stretko sa koná každý štvrtok po sv. omši v čajovni pastoračného centra. Najčastejšie sa čítajú čítania z nasledujúcej nedele a po krátkom zamyslení sa členovia zdieľajú.  

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.