Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Syn člověka přišel zachránit co zahynulo. (Lk 19,10)

Spevokoly

Spevácke zbory

Komisia pre mládež, na základe poverenia  Arcibiskupského úradu, vykonáva priebežne od októbra 2011 sieťovanie všetkých detských a mládežníckych spevokolov a zborov vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy.


Z našej modranskej farnosti sú prihlásené dva spevácke zbory: 

 

Mládežnícky zbor Bárka

z Modry účinkuje na mládežníckych svätých omšiach podľa možnosti každý piatok o 18:00 vo farskom kostole Svätého Štefana Kráľa. Cieľom zboru je sprevádzať sväté omše spevom a hrou na hudobných nástrojoch, to všetko na Božiu slávu. Detský spevácky zbor z Modry

účinkuje na detských svätých omšiach podľa možnosti každý utorok o 18:00 vo farskom kostole Svätého Štefana Kráľa. Cieľom zboru je sprevádzať detské sväté omše spevom a hrou na hudobných nástrojoch, to všetko na Božiu slávu. 
2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.