Liturgické čítania na dnes

Spevokoly

Spevácke zbory

Komisia pre mládež, na základe poverenia  Arcibiskupského úradu, vykonáva priebežne od októbra 2011 sieťovanie všetkých detských a mládežníckych spevokolov a zborov vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy.


Z našej modranskej farnosti sú prihlásené dva spevácke zbory: 

 

Mládežnícky zbor Bárka

z Modry účinkuje na mládežníckych svätých omšiach podľa možnosti každý piatok o 18:00 vo farskom kostole Svätého Štefana Kráľa. Cieľom zboru je sprevádzať sväté omše spevom a hrou na hudobných nástrojoch, to všetko na Božiu slávu. Detský spevácky zbor z Modry

účinkuje na detských svätých omšiach podľa možnosti každý utorok o 18:00 vo farskom kostole Svätého Štefana Kráľa. Cieľom zboru je sprevádzať detské sväté omše spevom a hrou na hudobných nástrojoch, to všetko na Božiu slávu. 
2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.