Liturgické čítania na dnes

Knižnica

Knižnica sa nachádza na Štúrovej ulici č. 34 v Modre v priestoroch budovy kláštora uršulínok na prízemí.

Pre čitateľov je sprístupnená každý štvrtok v čase od 19:00 h do 20:00 h.

V knižnici nájdete asi do 1000 kníh rozdelených do týchto tematických skupín:

 1. knihy s kresťanskou tematikou pre deti, základy,

 2. knihy s kresťanskou tematikou pre pokročilých,

 4. Sväté písmo a komentáre,

 5. Panna Mária a životopisy svätých,

 6. Modlitba a rozjímanie,

 7. Cirkev a cirkevné dejiny,

 8. Kresťan a svet,

 9. Kresťan a jeho život,

 10. Rodina a katechéza,

 11. Dokumenty,

 12. Poézia, hudba a umenie,

 13. Odborná literatúra

14. Literárne spracovanie udalostí.

V knižnici sa nachádzajú aj CD a DVD tituly, audio nahrávky, video nahrávky z oblasti duchovného života a životopisné filmy svätcov.

Časopisy s kresťanskou tematikou. 

Vo farskej knižnici sú prevažne knihy darované veriacimi. Ak máte aj vy doma knihy, ktoré sa vám zdajú byť „navyše“  a ste si istý že ich už nevyužijete, prineste nám ich. 


„Vďaka Ti Bože, za všetkých ľudí,

ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli

pri zrealizovaní chodu Farskej knižnice.“2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.