Liturgické čítania na dnes

    Kto je animátor?

Animátor kráča cestou viery:  vedie osobný duchovný život (účasť na sv. omšiach, duchovných obnovách a DC, na sviatostiach) uvedomuje si, že výchovne pôsobí aj mimo stretiek a je vždy príkladom.

Animátor vytvára spoločenstvo: pravidelne navštevuje vlastné stretko,  svoje plány a činnosť v rámci aktivít vo farnosti konzultuje s vedúcim stretka a s miestnym kňazom.

Animátor rastie angažovanosťou: venuje sa skupine mladých, prvoprijimajúcich detí (stretko, krúžok), alebo má kňazom vo farnosti zverenú konkrétnu úlohu (vedenie miništrantov, vedenie modlitieb a iné..)

Animátor ROZŠIRUJE SVOJE POZNANIE, ODBORNÚ ZRELOSŤ: dopĺňa si animátorskú formáciu na stretkách, absolvuje animátorskú školu (BAŠ), zúčastňuje sa rôznych modlitbových, a prednáškových workshopov o viere.

 

 

... aby každý mladý človek zažil spoločenstvo.


 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.