Liturgické čítania na dnes

Božie milosrdenstvo

Modlitba

Korunka k Božiemu milosrdenstvu:

Ježiš povedal Sv. sestre Faustíne:
"Ktokoľvek sa ju bude modliť,
okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo.
Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik,
keď sa čo i len raz pomodlí
túto modlitbu,
bude účastný milostí môjho milosrdenstva..."

Na začiatku sa modlí: Otče náš, Zdravas, Mária, Verím v Boha.

Na veľkých zrnkách: Večný Bože, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Na konci sa modlí (3 x): Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

U nás vo farnosti:

Každú nedeľu  -  o 14.30 hod modlitba litánií a Korunky k Božiemu milosrdenstvu

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.