Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Syn člověka přišel zachránit co zahynulo. (Lk 19,10)

Farský kostol sv. Štefana kráľa


Farský kostol sv.Štefana kráľa 

Úplné odpustky tu môžu veriaci získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca, okrem toho je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému) v týchto dňoch:

  • 16. 08. – sviatok patróna kostola, sv. Štefana, kráľa
  • 20.10. – výročný deň konsekrácie kostola (1876).

 

Pondelok               18.00

Utorok                   18.00 

Streda                   7.00

Štvrtok                  18.00 - po sv.omši s krátkou adoráciou

Piatok                   18.00 

Sobota                  18.00

Nedeľa                  7.30  a  10.30


Prvý štvrtok v mesiaci - deň modlitieb za duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci - vyloženie Sviatosti Oltárnej k poklone od 16.00 do 17.50 hod.

Prvá sobota v mesiaci - Fatimská pobožnosť začína o 17.00 hod.

Druhá sobota v mesiaci - čítanie zo sv. Písma na pokračovanie - 30.min. 

Tretí pondelok v mesiaci - modlitba za Misie po sv. omši

Každú nedeľu  -  o 14.30 hod. modlitba litánií a Korunka  Božieho milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním.

Každý piatok - o 15,00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva v kaplnke Panny Márie Snežnej

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.