Liturgické čítania na dnes

Farský kostol sv. Štefana kráľa


Farský kostol sv.Štefana kráľa 

Úplné odpustky tu môžu veriaci získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca, okrem toho je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému) v týchto dňoch:

  • 16. 08. – sviatok patróna kostola, sv. Štefana, kráľa
  • 20.10. – výročný deň konsekrácie kostola (1876).

 

Pondelok               18.00

Utorok                   18.00 

Streda                   7.00

Štvrtok                  18.00 - po sv.omši s krátkou adoráciou

Piatok                   18.00 

Sobota                  18.00

Nedeľa                  7.30  a  10.30


Prvý štvrtok v mesiaci - deň modlitieb za duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci - vyloženie Sviatosti Oltárnej k poklone od 16.00 do 17.50 hod.

Prvá sobota v mesiaci - Fatimská pobožnosť začína o 17.00 hod.

Druhá sobota v mesiaci - čítanie zo sv. Písma na pokračovanie - 30.min. 

Tretí pondelok v mesiaci - modlitba za Misie po sv. omši

Každú nedeľu  -  o 14.30 hod. modlitba litánií a Korunka  Božieho milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním.

Každý piatok - o 15,00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva v kaplnke Panny Márie Snežnej

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.