Liturgické čítania na dnes

Bohoslužby

Farský kostol sv.Štefana kráľa

Pondelok               18.00

Utorok                  18.00 

Streda                   7.00

Štvrtok                 18.00 - po sv.omši s krátkou adoráciou

Piatok                  18.00 

Sobota                 18.00

Nedeľa                  7.30  a  10.30

Prvý štvrtok v mesiaci - deň modlitieb za duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci - vyloženie Sviatosti Oltárnej k poklone od 16.00 do 17.50 hod.

Prvá sobota v mesiaci - Fatimská pobožnosť začína o 17.00 hod.

Druhá sobota v mesiaci - čítanie sv. Písma na pokračovanie, 30 min. 

Tretí pondelok v mesiaci - modlitba za Misie, po sv. omši

Každý piatok - o 15,00 modlitba k Božiemu milosrdenstvu v kaplnke Panny Márie Snežnej

Každú nedeľu  -  o 14.30 hod modlitba litánií a Korunky k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním

 

Kaplnka sv.Michala na Kráľovej

Sv. omša v nedeľu                  9.00 

 

Kaplnka sv. Magdalény  na Piesku  (júl - august)

Sv. omša v nedeľu                 11.00  (jezuiti)

 

Pastoračné centrum

Každý pondelok po sv. omši – asi o 18.50 - modlitba za deti, mladých a rodiny a možnosť zapožičať si knihy z farskej knižnice

Každý utorok po sv. omši – modlitba sv. ruženca mladých za mladých

Každý štvrtok po sv. omši – Biblické stretnutie – zdieľanie sa nad textami nedeľných čítaní zo Svätého písma

Druhá nedeľa v mesiaci o 15.00 – stretnutie rodín

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.